Product was successfully added to your shopping cart.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và tiết lộ cũng như sử dụng thông tin cá nhân. Phần sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi:

+ Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.
+ Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
+ Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó.
+ Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và khi thích hợp, với sự hiểu biết hoặc đồng ý của cá nhân liên quan.
+ Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho những mục đích đó, dữ liệu phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
+ Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi trái phép.
+ Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sẵn có cho khách hàng về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.
+ Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

 1. Điều khoản
  Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp với bất kỳ hành vi nào trên trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu có trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.
 2. Giấy phép sử dụng
  Quyền được cấp để tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của sunvinagroup.com chỉ để xem tạm thời cho cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
  - Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu.
  - Sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc để trưng bày công khai (thương mại hoặc phi thương mại).
  - Cố gắng dịch ngược hoặc đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của sunvinagroup.com.
  - Xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu.
  - Chuyển tài liệu cho người khác hoặc “sao chép” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
  Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị sunvinagroup.com chấm dứt bất kỳ lúc nào. Sau khi chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi chấm dứt giấy phép này, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.
 3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm
  Các tài liệu trên trang web của sunvinagroup.com được cung cấp "nguyên trạng". Sunvinagroup.com không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, và từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác. Hơn nữa, sunvinagroup.com không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra hoặc độ tin cậy của việc sử dụng tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này.
 4. Hạn chế
  Trong mọi trường hợp, sunvinagroup.com hoặc nhà cung cấp của sunvinagroup.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên sunvinagroup.com, ngay cả khi sunvinagroup.com hoặc đại diện được ủy quyền của sunvinagroup.com đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nên những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.
 5. Sửa đổi và sửa lỗi
  Các tài liệu xuất hiện trên trang web của sunvinagroup.com có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc lỗi chụp ảnh. Sunvinagroup.com không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Chúng tôi có thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.
 6. Liên kết
  Sunvinagroup.com chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không hàm ý sự chứng thực của chúng tôi đối với trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có nguy cơ riêng của người dùng.
 7. Sửa đổi điều khoản sử dụng trang web
  Sunvinagroup.com có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện hành của các Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư này.

BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH

 1. Giao Dịch
  + Đơn Hàng:
  Quý Khách có nhu cầu về một hay nhiều mặt hàng xin vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0963.442.988 nhân viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khác hàng tất cả các thông tin về sản phẩm và dịch vụ
  + Thanh toán:
  Chúng tôi chấp nhận thanh toán an toàn qua các phương thức như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, và các phương tiện thanh toán trực tuyến đáng tin cậy.
 2. Vận chuyển
  Hình thức vận chuyển sẽ được trao đổi cụ thể giữa 2 bên là người mua và người bán để phù hợp nhất với tình hình của các bên. Sẽ vận chuyển khi các giao dịch đều đã hoàn tất Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng vận chuyển đến với quý khách, hàng hóa luôn được nguyên vẹn khi vận chuyển đến người nhận
 3. Trả Hàng và Hoàn Tiền
  Căn cứ vào hàng hóa thực tế và biên bản trên hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý vấn đề cho quý khách một cách nhanh nhất có thể. Đảm bảo mang đến sự hài lòng cho Quý khách.
 4. Bảo hành
  Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty. Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành. Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định tùy theo sản phẩm và thời hạn bảo hành của từng sản phẩm.