Product was successfully added to your shopping cart.

Isopropyl Alcohol - IPA 99%

1. Isopropyl alcohol là gì?

Isopropyl Alcohol hay cồn IPA là một hợp chất hóa học không màu, dễ cháy, mùi hắc, hơi ngọt, được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày và cả các ngành công nghiệp.

Nó có tên gọi khác như: Rượu isopropyl, Dung môi Isopropyl Alcohol, và công thức hóa học C3H8O. 

2. Những tính chất lý hóa của Isopropyl alcohol là gì? 

2.1. Những tính chất vật lý của Isopropyl alcohol 

 

 • Là chất không màu với mùi hắc và hơi ngọt
 • Có độ bay hơi lớn, tan vô hạn trong nước và nhiều dung môi hữu cơ
 • Khối lượng phân tử: 60.1 g/mol
 • Nhiệt độ sôi: 82.4 °C (1013 hPa)
 • Tỷ trọng: 0.786 g/cm3 (20 °C)
 • Nhiệt độ nóng chảy: -89.5 °C

2.2. Dung môi Isopropyl Alcohol có những tính chất hóa học gì?

 • Isopropyl Alcohol có thể bị oxy hóa thành acetone, phản ứng xảy ra khi có các tác nhân xúc tác oxy hóa như axit cromic: 

(CH3)2CHOH → (CH3)2CO + H2

 • Nó có thể được chuyển đổi thành 2-bromopropane bằng cách sử dụng phốt pho tribromide hoặc khử nước thành propene bằng cách đun nóng với axit sulfuric.

(CH3)2CHOH + HBr → (CH3)2CH-Br + H2O

 • Có phản ứng với các kim loại hoạt động như kali để tạo thành các alkoxit và giải phóng khí H2.

2(CH3)2CHOH + 2K → 2(CH3)2CHOK + H2

 • Phản ứng với axit cacboxylic để tạo este. 

(CH3)2CHOH + CH3COOH → CH3COOCH(CH3)2 + H2O

3. Điều chế, sản xuất dung môi Isopropyl Alcohol ra sao? 

Có nhiều cách hiện nay giúp điều chế và sản xuất Isopropyl Alcohol như sau:

3.1. Điều chế Isopropyl Alcohol bằng cách Hidro hóa trực tiếp

Propence được hidrate hóa trực tiếp với nước, ở dạng lỏng hay dạng khí. Với điều kiện là áp xuất, có chất xúc tác của chất rắn hay axit hỗ trợ.

3.2. Phương pháp hidro hóa gián tiếp

 • Propence phản ứng với axit sunfuric để tạo thành hỗn hợp Este sunfat
 • Sau đó thủy phân bằng cách chưng cất để tạo ra Isopropyl Alcohol

3.3. Điều chế bằng cách hydro hóa acetone

Acetone thô được hydro hóa trong pha lỏng trên niken Raney hoặc hỗn hợp đồng và oxit crom để tạo ra Isopropyl Alcohol.

4. Những ứng dụng của dung môi Isopropyl Alcohol trong sản xuất, đời sống

Sau đây là những ứng dụng nổi bật của hóa chất Isopropyl Alcohol: 

4.1. Isopropyl Alcohol dùng làm chất tan

 

 • Phản ứng với axit axetic để tạo ra isopropyl acetate – Một dung môi cực kỳ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày
 • Tạo thành chất diệt cỏ khi cho tác dụng với CS2
 • Tác dụng với nhôm hoặc titanium tetrachloride để tạo ra hợp chất làm chất xúc tác cho sản xuất công nghiệp, thuốc thử

4.2. Isopropyl Alcohol dùng làm dung môi

 

 • Có tác dụng hòa tan dầu mỡ nên được dùng làm dung môi tẩy rửa

Isopropyl Alcohol - IPA 99%

   

1 Mục

   

1 Mục