Product was successfully added to your shopping cart.

Văn phòng phẩm phòng sạch

  • 1. Văn phòng phầm phòng sạch là gì?

    Văn phòng phầm phòng sạch là một lĩnh vực thường bị bỏ qua khi làm việc trong môi trường được kiểm soát. Viết, ghi chú, in, dán nhãn và lưu giữ hồ sơ bên trong phòng sạch của bạn phải kết hợp việc sử dụng giấy phòng sạch không có xơ , sổ ghi chép phòng sạch , bút và các vật dụng liên quan để tránh đưa chất gây ô nhiễm vào.

  • 2. Thông tin

    Giấy phòng sạch được làm bằng vật liệu chống đổ đặc biệt với các cạnh được hàn kín để đảm bảo không có xơ vải hoặc bất kỳ loại hạt nào rơi ra khỏi giấy. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại giấy phòng sạch vô trùng và không vô trùng cũng như dụng cụ viết như bút và bút đánh dấu vô trùng. Nếu bạn không thấy những gì bạn đang tìm kiếm ở đây, hãy xem danh mục giấy, bút và tài liệu phòng sạch của chúng tôi . Vui lòng liên hệ với sunvinagroup.com để lấy mẫu hoặc để tìm hiểu thêm.

Văn phòng phẩm phòng sạch

   

2 Mục

   

2 Mục