Product was successfully added to your shopping cart.

2 Mục

Trong ngữ cảnh rộng lớn của ngành công nghiệp, "vật tư công nghiệp" không chỉ đơn thuần là một cụm từ, mà còn là hệ thống các yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định trong quá trình sản xuất và xử lý hàng hóa. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm "vật tư công nghiệp" và tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế hiện đại.

Read More

Phòng sạch là một môi trường được kiểm soát, nơi tất cả các loại ô nhiễm đều được theo dõi và kiểm soát. Các loại ô nhiễm bao gồm bụi, tĩnh điện, vi khuẩn, vi trùng và các yếu tố môi trường khác. Tùy thuộc vào loại ứng dụng diễn ra trong phòng sạch, các yếu tố khác nhau cần kiểm soát hơn. Ví dụ: nếu bạn đang sản xuất dược phẩm hoặc thiết bị y tế, bạn muốn đảm bảo phòng sạch vô trùng, do đó tất cả các loại vi trùng đều được kiểm soát chặt chẽ. sản phẩm phòng sạch đi vào hỗn hợp từ góc độ thường bị bỏ qua, gây nhiễm bẩn từ chính quần áo và dụng cụ vệ sinh của bạn.

Read More

2 Mục